Günümüzün zorlu ve rekabet koşulları karşısında önemli bir yere sahip olan piyasa kavramı ile ilgili bilgilere değineceğiz. Pazar, bir mal veya hizmeti satın alan kişi veya onu satın almaya ikna edilmesi muhtemel işletmeler ve kişilerdir. Bir işletmenin pazarı, bireylerden veya diğer işletmelerden oluşur.

Bu nedenle müşteri olarak ifade edilen bireysel işletmelere mal satışı yapabilmek için tüm özelliklerini çok iyi bilmek gerekmektedir.
Günümüzün zorlu ve rekabet koşulları karşısında önemli bir yere sahip olan piyasa kavramı ile ilgili bilgilere değineceğiz. Pazar, bir mal veya hizmeti satın alan kişi veya onu satın almaya ikna edilmesi muhtemel işletmeler ve kişilerdir. Bir işletmenin pazarı, bireylerden veya diğer işletmelerden oluşur. Bu nedenle müşteri olarak ifade edilen bireysel işletmelere mal satışı yapabilmek için tüm özelliklerini çok iyi bilmek gerekmektedir.
1
0 Yorumlar 0 Paylaşım