WWW.KOBIAJANDA.COM
Reklam Ve Tüketici Hakları
Tüketici, bir ürün veya hizmeti, özel amaçları için satın alan ve kullanan kişilerdir. Reklam sektörü için tüketici hedef kitleyi oluşturur
0 Yorum 0 Paylaşım