WWW.MEDYADIA.NET
Reklam Nasıl Yapılır? İletişim Açısından Yapılan Reklamlar
Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklam: Tüketiciye, üretilen ürün ve hizmetler hakkında doğru bilgiyi çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir.
0 Yorum 0 Paylaşım